Ouderraad

Wie is de Ouderraad en  wat doen wij?

Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders.  Al deze klassenouders zitten in de Ouderraad. In nauwe samenwerking met directie, teamleden en Schoolraad draagt de Ouderraad zorg voor een groot aantal activiteiten. We verzorgen, met ondersteuning van leerkrachten, de coördinatie en organisatie van onder andere het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Pasen, schoolreisje, sportdag, excursies enz. Alle activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Wij stellen ons ten doel:

  • regelmatig contact te onderhouden met de schoolleiding
  • medewerking te verlenen aan schoolactiviteiten
  • activiteiten mede te organiseren
  • de schoolleiding te informeren m.b.t. de  wensen van ouders van leerlingen
  • de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren
  • aandacht te besteden aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten

De Ouderraad vergadert in het schooljaar 2016/2017 op de volgende dinsdagavonden: 27 september, 15 november, 14 februari en 23 mei.

De vergaderingen beginnen om 20.30 uur, vinden plaats op school en zijn openbaar

Ook organiseert de Ouderraad elk jaar een Jaarvergadering. Hiervan ontvangt u een uitnodiging.

 

Wie zijn de klassenouders?

- groep 1: Marleen van de Ven (Elin, Marit)

- groep 2: Maartje Bellos (Thomas, Thijmen) en Susan van Beers (Luuk)

- groep 3: Lidewij Egelmeers (Danique, Jasmijn) en Hanneke Stravens (Fleur)

- groep 4: Marion van Kollenburg (Debby en Jill) en Melanie Willems (Eline, Lisanne en Martijn)

- groep 5: Janneke Renders (Daan en Fleur) en Esther Stappers (Luc, Kim en Gijs)

- groep 6: Karin van Erp (Yentl en Ilano) en Annet van de Corput (Bram en Julie)

- groep 7: Sindy Smit (Stijn en Rick) en Eva van Baren (Luna en Boaz)

- groep 8: Lieneke Kox (Benthe en Finn)