Ouderraad

Wie is de Ouderraad en  wat doen wij?

In nauwe samenwerking met directie, teamleden en Schoolraad draagt de Ouderraad zorg voor een groot aantal activiteiten. We verzorgen, met ondersteuning van leerkrachten, de coördinatie en organisatie van onder andere het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Pasen, schoolreisje, sportdag, excursies enz. Alle activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Wij stellen ons ten doel:

 • regelmatig contact te onderhouden met de schoolleiding
 • medewerking te verlenen aan schoolactiviteiten
 • activiteiten mede te organiseren
 • de schoolleiding te informeren m.b.t. de  wensen van ouders van leerlingen
 • de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren
 • aandacht te besteden aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten

De Ouderraad vergadert 4 maal per jaar. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, vinden plaats op school en zijn openbaar

Ook organiseert de Ouderraad elk jaar een Jaarvergadering. Hiervan ontvangt u een uitnodiging.

 

Wie zijn de leden?

 • Marleen van de Ven (Elin, Marit en Nils)
 • Maartje Bellos (Thijmen)
 • Lidewij Egelmeers (Jasmijn en Sophie)
 • Hanneke Stravens (Fleur en Nine)
 • Melanie Willems (Lisanne en Martijn)
 • Janneke Renders (Fleur)
 • Esther Stappers (Gijs)
 • Annet van de Corput (Julie)
 • Anita Caers (Jip, Sem en Tijn)
 • Leonie Mooren (Juul en Pien)
 • Lieke Dijks (Femke en Lars)
 • Marcha Bierhof (Ilja en Mats)

De ouderraad is ook te bereiken via:

ouderraadsintelucij@gmail.com