Aanmeldingsformulier

U kunt uw kind aanmelden vanaf de tweede verjaardag. Graag willen wij uw kind in ieder geval rond de derde verjaardag inschrijven zodat wij ruim op tijd kunnen anticiperen op de leerlingaantallen. Via onderstaand online aanmeldingsformulier kunt u alvast de gegevens van uw kind bij de school bekend maken.

 

Brengt u bij het kennismakingsgesprek (een kopie van) het identiteitsbewijs of de zorgpas van uw kind mee.

Let op: de inschrijving kan pas definitief zijn na het kennismakingssgesprek.

Invoer:

Gegevens kind

Achternaam kind *
Voorna(a)men kind *
Roepnaam *
Geslacht kind *
Geboortedatum kind *
Geboorteplaats kind *
Burgerservicenummer (BSN) kind *
Gezindte
Nationaliteit *
Datum in Nederland (indien niet in Nederland geboren)
Upload kopie van (een kopie/foto van) het ID-bewijs *
Upload bestand (Max. 16Mb)

Indien afkomstig van andere school

Naam vorige school
Plaats vorige school
Volgt onderwijs sinds

Peuteropvang/Kinderdagverblijf

Naam peuteropvang/kinderdagverblijf
Plaats peuteropvang/kinderdagverblijf
VVE programma (info bij peuteropvang/kinderdagverblijf)

Huisarts en medisch

Achternaam huisarts *
Straat en huisnummer huisarts *
Plaats huisarts *
Verzekeringsmaatschappij ziektekosten
Persoonlijk polisnummer
Polisnummer gezin
Medicijngebruik *
Indien ja, welke medicijnen?
Allergie(ën)
Producten die het kind niet mag

Personalia verzorgers

Achternaam verzorger 1 *
Voornaam verzorger 1 *
Voorletter(s) verzorger 1
Geslacht verzorger 1 *
Relatie verzorger 1 tot kind *
Of anders:
Geboortedatum verzorger 1 *
Geboorteplaats verzorger 1 *
Beroep verzorger 1 *
Hoogst genoten opleiding verzorger 1 *
Verzorger 1 werkzaam bij bedrijf *
Telefoonnummer werk verzorger 1 *
Telefoon mobiel verzorger 1 *
Burgerlijke staat verzorger 1 *
Straat en huisnummer verzorger 1 *
Postcode verzorger 1 *
Plaats verzorger 1 *
Telefoonnummer thuis verzorger 1 *
Telefoon thuis geheim verzorger 1
Email verzorger 1 *
Indien ouders gescheiden: Is er sprake van geregistreerd co-ouderschap? *
Kopie gedeeld ouderschap
Upload bestand (Max. 16Mb)
Achternaam verzorger 2
Voornaam verzorger 2
Voorletter(s) verzorger 2
Geslacht verzorger 2
Relatie verzorger 2 tot kind
Of anders:
Geboortedatum verzorger 2
Geboorteplaats verzorger 2
Beroep verzorger 2
Hoogst genoten opleiding verzorger 2
Verzorger 2 werkzaam bij bedrijf
Telefoonnummer werk verzorger 2
Telefoon mobiel verzorger 2
Burgerlijke staat verzorger 2
Adres als bij verzorger 1
Straat en huisnummer verzorger 2 (indien afwijkend van verzorger 1)
Plaats verzorger 2
Postcode verzorger 2
Telefoonnummer thuis verzorger 2
Telefoon thuis geheim verzorger 2
Email verzorger 2

Gezin

Aantal kinderen in gezin *
Naam en geboortedatums broer(s)/zus(sen)
Noodnummer en naam *
Toestemming voor publicatie van foto's van uw kind op website en in overige publicaties van school *
* Verplichte velden