Protocollen en stappenplannen

Hieronder vindt u de, op onze school geldende protocollen en stappenplannen.
Stappenplan bij ziekte van een leerkracht 

 1. Er wordt vervanging aangevraagd via de vervangerspool.
 2. De duocollega wordt gevraagd om te komen vervangen.
 3. Andere collega's die op de betreffende dag vrij zijn worden gevraagd om te komen vervangen.
 4. Collega's die op school zijn met andere taken (indien aanwezig), nemen de vervanging op zich.
 5. Een klas wordt opgesplitst en de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Bij voorkeur wordt dan gekozen voor groep 7/8 aangezien van deze leerlingen het meeste zelfstandigheid mag worden verwacht. De leerkracht van groep 7/8 neemt dan de vervanging op zich.
 6. Indien voor meerdere groepen geen vervanging/opvang mogelijk is, wordt een groep (of meerdere groepen) naar huis gestuurd. Een scenario dat zo lang mogelijk vermeden wordt dus.
 7. Als een groep langer dan 1 dag thuis moet blijven, wordt vanaf de 2e dag het thuisonderwijs aangeboden.

 

Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs (opgesteld door PO-Raad i.s.m. het OMT): 

 • Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten zijn in het belang van de leerlingen. 

 • Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats. 

 • Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. 

 • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 • Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. 

 • Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.   

 • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.  

 • Voor personeel in het po en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests gratis aanvragen.  

 • Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen nemen, denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school of het aanhouden van gespreide pauzes.  

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen: 

 • Regelmatig handen wassen 

 • Binnenruimtes ventileren 

 • Geen handen schudden