Samen jezelf zijn.

Welkom op onze school

Rooms-katholieke basisschool Sinte Lucij is dé school in Steensel.

De Sinte Lucij kenmerkt zich door een sfeer van gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn korte lijnen naar en tussen kinderen, ouders en teamleden. Er staat een vooruitstrevend team dat zich er sterk voor maakt kinderen te laten groeien in wat ze weten, wat ze kunnen en wie ze zijn. 

De Sinte Lucij is een school waar je samen bent en toch jezelf kunt zijn!

 • Inzamelen voor vluchtelingen uit Oekraïne
  In de 2e helft van januari hebben we op school spullen ingezameld voor Oekraïense vluchtelingen die in Gdansk (Polen) worden opgevangen. Ook de dorpsgenoten in Steensel hebben hun bijdrage geleverd en de opbrengst was gigantisch! Afgelopen weekend zijn de spullen afgeleverd op het distributiepunt en het is hartverwarmend te zien hoe blij de mensen ermee zijn!
 • Persoonlijke aandacht
  De omvang van onze school maakt een prettige, open en persoonlijke sfeer mogelijk. 
  Die komt ook tot uitdrukking in onze visie.
 • Verantwoord beeldschermgebruik
  Digitale hulpmiddelen zoals tablets, worden steeds gebruikelijker in het onderwijs. Ook op onze school zetten we ze in om het onderwijs te verrijken. Samen met de Medezeggenschapsraad hebben wij een protocol voor verantwoord beelschermgebruik opgesteld.